Ny korona-analyse haste-godkjent av amerikanske myndigheter for bruk i nødsituasjoner - kommer til Norge

Roches cobas SARS-COV-2 analyse, som påviser koronavirus, er tildelt såkalt “FDA Emergency Use”-godkjenning og vil være tilgjengelig i alle markeder som krever CE-merking. Norge er blant disse landene.

Den nye Roche-testen for koronaviruset har i løpet av kort tid blitt godkjent for nødbruk ved helsekriser som den verden nå står overfor. Foto: Roche

Roches cobas SARS-COV-2 analyse, som påviser koronavirus, er tildelt såkalt “FDA Emergency Use”-godkjenning og vil være tilgjengelig i alle markeder som krever CE-merking. Norge er blant disse landene.

Den første kommersielle analysen for SARS-CoV-2 vil gjøre det mulig med hurtigere koronavirus-testing, begrense smittefaren i samfunnet og slik møte presserende medisinske behov.

Testingen gjennomføres på Roches høyvolum cobas-diagnosesystemer, noe som vil kunne øke kapasiteten for koronatesting betraktelig.

– Roche fremskyndet utviklingen av testen for å møte et økende behov for testing av pasienter i forbindelse med utbrudd av pandemien, for slik å kunne bidra til å hindre ytterligere spredning av viruset i en så tidlig fase som mulig, forklarer Daniel Malarek, administrerende direktør i Roche Diagnostics Norge.

Det er U.S. Food and Drug Administration (FDA) som nå har utstedt autorisasjon for nødbruk (Emergency Use Authorization (EUA)) av cobas SARS-CoV-2-analyse. Analysen er beregnet for kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19-sykdom, med vattpinneprøver i nese og svelg fra personer som oppfyller gjeldende kriterier for COVID-19- testing. Analysen kjøres på Roches cobas-systemer, som allerede er tilgjengelige i markedet.

Testen kan også tas i bruk i markeder som godtar CE-merket, og Norge er dermed omfattet.

– Å tilby høykvalitets, storskala tester vil gi oss mulighet til å reagere effektivt på det Verdens helseorganisasjon (WHO) har karakterisert som en pandemi. Det er viktig raskt og pålitelig å kunne påvise om en pasient er smittet med SARS-CoV-2, sier Thomas Schinecker, administrerende direktør i Roche Diagnostics globalt.

– De siste ukene har beredskapsteamene våre jobbet hardt for å kunne bringe denne analysen ut til pasientene. CE-sertifisering og FDAs tildeling av autorisasjon for nødbruk støtter opp om vårt engasjement for å gi flere pasienter tilgang til pålitelig diagnostikk, som er avgjørende for å bekjempe denne alvorlige sykdommen, legger han til.

Roche har et stort antall SARS-COV-2-analyser tilgjengelig og vil kjøre maksimal kapasitet på produksjonslinjen.

I Norge har to sykehus sikret seg ekstra cobas-systemer for å kunne gjennomføre testen. Kapasiteten vil dermed øke betraktelig, ettersom hver cobas 6800-maskin kan gjennomføre 1440 tester i døgnet.

Roche deltok nylig i et møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie, hvor han ba næringslivet stille opp for å bekjempe den økende helsetrusselen. Roche satte umiddelbart i verk interne tiltak for å kunne bidra.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon der vi må samarbeide på en ekstraordinær måte. Det har vært motiverende å se hvor raskt Helse- og omsorgsdepartementet har kalt sammen gode krefter med ett formål: å samarbeide for å stoppe spredningen av COVID-19. Sammen med diagnoselaboratoriene rundt om i landet håper vi å kunne bidra med en viktig bit i det store puslespillet for å hindre ukontrollert utbredelse, sier Daniel Malarek, administrerende direktør i Roche Diagnostics Norge.

Han legger til:

– Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og er i tett dialog med laboratoriene vedrørende deres behov og for å opprettholde testkapasiteten. Vi er i kontinuerlig dialog med våre globale kolleger som vurderer situasjonen fra sitt perspektiv. Så langt har vi blitt prioritert og instrumentene blitt tildelt etter behov.

Den nye testen for SARS-COV-2 øker ikke bare kapasiteten, men er også mer automatisert. Med bruksklare tester som enkelt kan lastes inn i systemet, krever det bare tre brukerinteraksjoner per kjøring, og tilbyr opptil åtte timers driftstid uten behov for personell, noe som representerer en fordel når du trenger å øke testingen mens du samtidig har knapphet på laboratoriepersonell. Systemet har svært høy gjennomstrømningskapasitet.

– Vi erkjenner at offentlig og privat sektor over hele kloden må samarbeide for å kunne hjelpe effektivt med å håndtere denne utfordrende situasjonen. Derfor er vi opptatt av å levere så mange tester og instrumenter som mulig innenfor grensene av hva som kan leveres, sier Daniel Malarek.

Om Roche

Roche er en global aktør innen legemidler og diagnostikk med fokus på å fremme vitenskap for å forbedre menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak har gjort Roche til et ledende selskap innen helse - en strategi som tar sikte på å tilpasse riktig behandling til hver pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med differensierte medisiner innen onkologi, immunologi, smittsomme sykdommer, øyesykdommer og sykdommer i sentralnervesystemet. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk og vevbasert kreftdiagnostikk, og et foregangsfirma innen diabetesbehandling.

Roche ble grunnlagt i 1896 og fortsetter å jobbe for forebygging, diagnostikk og behandling av sykdommer, samt å bidra til et bærekraftig samfunn. Selskapet har som mål å forbedre pasienttilgangen til medisinske nyvinninger ved å samarbeide med alle relevante interessenter. Mer enn tretti medisiner utviklet av Roche er inkludert i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle medisiner, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamidler og kreftmedisiner. Dessuten har Roche for ellevte år på rad blitt anerkjent som et av de mest bærekraftige selskapene i legemiddelindustrien av Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Roche-gruppen, med hovedkontor i Basel, Sveits, er aktiv i over 100 land og sysselsatte i 2019 rundt 98 000 mennesker over hele verden. I 2019 investerte Roche 11,7 milliarder CHF i forskning og utvikling og omsatte for 61,5 milliarder CHF. Genentech, i USA, er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetsaksjonær i Chugai Pharmaceutical, Japan. For mer informasjon, besøk www.roche.com.

Kontakter

Hans Christian Hansson
Direktør samfunnskontakt og kommunikasjon, Roche Norge
924 58 181
Media
Pressemeldinger
Se alle
16.3.2020 12:46:21 CET | Roche Norge

Discover more